Obsługa płatności kartami płatniczymi

Dla umożliwienia obsługi płatności kartą płatniczą bezpośrednio z poziomu programu kasowego stworzyliśmy oprogramowanie ASERV. Obsługuje ono nie tylko płatności kartami płatniczymi międzynarodowych organizacji kartowych (jak VISA, Mastercard, American Express, Diners Club i inne), ale również płatności kartami flotowymi, kartami prezentowymi, płatności mobilne i inne rodzaje transakcji EFT. 

W odróżnieniu od większości innych, dostępnych na świecie rozwiązań, w których do kasy podłącza się kompletny terminal autoryzacyjny lub tzw. gruby PIN Pad, i na które załadowana jest kompletna aplikacja płatnicza, dokonująca autoryzacji bezpośrednio u wybranego acquirera (agenta rozliczeniowego), zdecydowaliśmy się na rozwiązanie z tzw. cienkim PIN Padem, w którym autoryzacja u właściwych acquirerów wykonywana jest przez aplikację działającą na centralnym serwerze. Rozwiązanie to ma wiele zalet w stosunku do wspomnianych innych rozwiązań - najważniejsze to większa elastyczność, łatwość dodawania nowych funkcjonalności i modyfikacji istniejących, pełna kontrola transakcji, kontrola rozliczeń z acquirerami.

System ASERV współpracuje oczywiście z naszym oprogramowaniem kasowym, został również zintegrowany z oprogramowaniem kasowym innych producentów, wykorzystywanym przez wielkie sieci handlowe, będące użytkownikami ASERV.

Elastyczność rozwiązania

  • Protokół komunikacyjny między serwerem ASERV a programem kasowym przewiduje możliwość wyświetlenia komunikatu na ekranie kasjera, jak również podanie odpowiedzi przez kasjera. Umożliwia to dodawanie nowych funkcjonalności czy modyfikacje sposobu obsługi różnych transakcji bez konieczności zmian po stronie programu kasowego.
  • PIN Pad może być podłączony do kasy przez RS232 lub USB, możliwe jest też wykorzystywanie PIN Padów z interfejsem LAN. Zmiana sposobu podłączenia PIN Pada nie wymaga ingerencji w system kasowy.
  • Protokół komunikacyjny z PIN Padem obsługuje takie komendy jak wyświetlenie komunikatu na ekranie PIN Pada, pobranie odpowiedzi podanej przez klienta na klawiaturze PIN Pada, odczytanie karty na czytniku kart magnetycznych, chipowych lub zbliżeniowych i inne - dzięki temu możliwa jest łatwa rozbudowa lub zmiana funkcjonalności bez konieczności zmiany aplikacji działającej na PIN Padzie i zmiany w aplikacji kasowej.

Pełna kontrola transakcji

Informacje o wszystkich transakcjach (udanych i nieudanych) dostępne są na centralnym serwerze – można je filtrować według dowolnego klucza, generować wymagane raporty, jak również analizować logi transakcji w przypadku konieczności wyjaśnienia błędu.

Kontrola rozliczeń z acquirerami

Wysyłka pliku transakcji, czy też uzgodnienie sald, dokonywane są przez centralny serwer, co daje pełną kontrolę rozliczenia transakcji z całego dnia. Awaria PIN Pada w ciągu dnia nie ma wpływu na rozliczenie dnia.

We współpracy z niektórymi acquirerami zaimplementowaliśmy wczytywanie pliku transakcji rozliczanych konkretnym przelewem – daje to pełną kontrolę rozliczeń.

Bezpieczeństwo

  • Dane wrażliwe (jak numer karty czy cała druga ścieżka) są szyfrowane między PIN Padem a aplikacją ASERV.
  • W odróżnieniu od innych rozwiązań (np. wspomnianych rozwiązań z „grubymi” terminalami lub „grubymi” PIN Padami) dane wrażliwe nie są przechowywane w terminalach / PIN Padach.
  • Aplikacja ASERV otrzymała certyfikat PA DSS (certyfikat bezpieczeństwa dla aplikacji płatniczej).
  • Wielu z naszych klientów, użytkowników ASERV, z powodzeniem przeprowadziło audyt PCI DSS swoich systemów.

Wydajność

Możliwa jest obsługa miliona transakcji dziennie i równoległa obsługa 1-2 tysięcy transakcji – nasze systemy osiągnęły już taką wydajność, a mogą ją jeszcze zwiększyć.

Zapewnienie ciągłości obsługi transakcji

Rozwiązanie z niezależnym serwerem zapasowym i inteligentny mechanizm przełączania się kas na serwer zapasowy gwarantują możliwość backupu wszystkich newralgicznych, mogących ulec awarii, elementów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.